Openingstijden Oud papier

Maandag 09.00 - 16.30
Dinsdag t/m Donderdag 12.30 - 16.30
Vrijdag 09.00 - 16.30
Zaterdag 09.00 - 15.00
Zondag Gesloten
Zoeken
Hoofdmenu
Submenu

Ereleden / Leden van verdiensten

KNVB waarderingsspeld

 
Goud
Zilver
Brons
Oscar
Jan van de Burgt †
 
1987
 
 
Martien van Heeswijk †
 
 
 
1987
Harrie van Heeswijk †
 
 
1987
 
Tiny Janssen
1989
 
 
 
Theo Hoogaars †
 
 
 
1989
Theo Wijdeven †
 
 
 
1989
Kees van der Wijst
 
 
 
1989
Adriaan van Lanen
 
 
 
1989
Tom Nieuwboer †
 
 
1994
 
Bert Dekkers
 
1994
 
 
Minus van Eijl
 
1994
 
 
Marinus van Dijk †
 
1996
 
 
Henk van Dijk †
 
1996
 
 
Jan Donkers
 
1999
 
 
Tinie Timmers
2009
 
 
 
Mario Boselie
 
2009
 
 
Ton van Vuuren
2012
 
 
 
Jos van Duijnhoven
 
2013
 
 

Ereleden / Leden van Verdiensten

Hieronder volgt een overzicht van de leden van de vereniging welke voor hun bijzondere verdiensten door het Algemeen Bestuur zijn gehuldigd als Ere-lid of Lid van Verdienste. Achter de naam staat tussen haakjes het jaar waarin de benoeming heeft plaatsgevonden.

Ere-voorzitter

M.H. Janssen (1986)

Tiny Janssen heeft vanaf 1964 bijna twintig jaar deel uit gemaakt van het Algemeen Bestuur. In eerste instantie gestart als afgevraadigde van de jeugd werd hij later secretaris en uiteindelijk is hij tien jaar voorzitter geweest van de vereniging. De laatste jaren is hij vooral bekend vanwege zijn rol als afsluiter bij de rondvraag van de jaarvergadering waarin hij op de hem zo kenmerkende wijze steeds weer terugblikt op de zaken welke dat jaar in positieve of negatieve zin de revue zijn gepasseerd.

H. Salome (2009)

In de periode van 1994 t/m 2009 was Henk voorzitter van de vereniging. Met deze periode van vijftien jaar is hij tevens de langst zittende voorzitter die UDI tot op heden heeft gehad. Recht vanuit het bedrijfsleven en met de ervaring van het voorzitter zijn van een grote voetbalvereniging in het westen van het land was Henk de juiste man op de juiste plaats. Een rustige persoonlijkheid welke veel betrokkenheid toonde bij de vereniging en voor eenieder binnen de vereniging bereikbaar was.

Ere-leden

M. Boselie (2011)

Mario is een markante verschijning binnen de vereniging die bijna achtentwintig jaar in diverse (bestuurs)functies actief is geweest binnen de vereniging. Naast lid van de TC was hij ook actief bij de organisatie van diverse evenementen binnen de vereniging, was jarenlang verantwoordelijk voor horeca en vervulde een actieve rol binnen het sponsorgebeuren. Werd eerder al in 2007 benoemd tot lid van verdienste.

J. Donkers (2002)

In 1976 werd Jan leider binnen de seniorenafdeling en in 1978 maakt hij de stap naar voorzitter van de seniorenafdeling. Jan was jarenlang het gezicht van de seniorenafdeling omdat hij ook actief was bij de opvang van scheidsrechters en bezoekende teams voor de zondagdienst. Daarnaast was Jan negentien jaar verantwoordelijk voor het keuren van de wedstrijdvelden op zondag. Werd eerder in 1994 benoemd tot lid van verdienste.

D. van Eijl (1995)

Minus werd in 2000 gehuldigd voor zijn 25-jubileum als bestuurslid van de vereniging. De langste tijd daarvan was hij secretaris (en vice-voorzitter) van het Algemeen Bestuur waarbij hij drie maal te maken kreeg met een bestuurscrisis. Voor zijn aantreden als secretaris heeft Minus ook ruim tien jaar eerst de jeugdzaken en vervolgens de seniorenzaken behartigd binnen het Algemeen Bestuur. De allerkleinsten van onze vereniging strijden inmiddels al weer enkele jaren aan het het einde van het seizoen om de Minus van Eijl Trofee.

A. Tiebosch (2013)

Ad is vijftien jaar lang actief geweest als bestuurslid PR-zaken. Hoewel Ad daarna formeel een stapje terug heeft gedaan is hij nog altijd verantwoordelijk voor veel publicaties van de vereniging zowel intern als extern. Denk bijvoobreeld aan het verzorgen van de stukjes voor in het Udens Weekblad, alle media in de regio voorzien van informatie over UDI en organiseren van de UDI-pool. Maar hij is ook actief bij organisatie van de jubilarissenavonden en activiteiten vanuit de KNVB op Parkzicht. Werd in 2002 al benoemd tot lid van verdienste.

A. Verhoeven (2015)

Nol Verhoeven bereikt in 2015 de mijlpaal om 70 jaar lid te zijn van onze vereniging. Hij is ruim 50 jaar actief geweest in de onderhoudsgroep van het sportpark. Daarnaast is Nol nog altijd een fanatiek supporter van het eerste team en bij vrijwel elke thuiswedstrijd aanwezig. Ook de wedstrijden van zijn kleinzonen worden regelmatig bezocht. Daarnaast mag het G-voetbal op zijn warme belangstelling rekenen en dus is hij er altijd bij wanneer die afdeling iets organiseert.

Leden van Verdiensten

T. v.d. Akker (2009)

Nadat hij op doktersavdies moest stoppen met actief voetballen werd Tiny in 1972 grensrechter bij het tweede elftal. Later werd hij leider van dat team en sindsdien is hij actief geweest als leider bij diverse seniorenteams en bovendien ook nog enkele jaren als leider/trainer bij de E-pupillen en A-junioren.

W. v.d. Berg (2007)

Wim is in 2006 afgetreden als lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Hij heeft ruim twaalf jaar de taak van penningmeester vervuld.

R. v.d. Boogaard (2008)

Richard debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal en speelde daarin bijna 500 wedstrijden. Hij is vele jaren aanvoerder geweest van het eerste elftal.

A. v.d. Boom (2016)

Toon was behalve een begenadigd voetballer die jarenlang UDI-2 als aanvoerder leidde ook op andere fronten actief voor de vereniging. Hij was lid van het Algemeen Bestuur, trainer en leider, organisator van diverse evenementen en medewerker van de PR&Communicatie groep van UDI’19.

F. Borgsteijn (2010)

Het feit dat hij gedurende tien jaar actief is geweest in het Algemeen Bestuur van de vereniging was reden om Frans te benoemen als lid van verdienste. Frans begon binnen de vereniging als Jeugdvoorzitter en stapte later over naar de functie van voorzitter van de seniorenafdeling waarbij hij enkele jaren beide functies gelijktijdig bekleedde. Daarnaast kon men altijd een beroep op hem doen voor werkzaamheden bij de organisatie van evenementen.

M. Boselie (2007)

Mario is een markante verschijning binnen de vereniging die inmiddels al bijna twintig jaar verantwoordelijk is voor de techniche zaken rond het eerste elftal en als voorzitter van de TC gedurende die periode deel uit maakt van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is hij ook actief bij de organisatie van diverse evenementen binnen de vereniging waarbij zijn vele contacten vaak worden ingezet voor het regelen van het een en ander.

L. v.d. Burgt (1995)

Na een jaar als groepsleider van de E-pupillen maakte Leo in 1986 de overstap naar voorzitter van de jeugdafdeling. Gedurende tien jaar is hij in die functie actief geweest en aldus betrokken geweest bij de enorme groei van de vereniging in de jaren negentig. Op dit moment is hij nog steeds actief binnen de veteranenafdeling als speler/leider.

T. v.d. Burgt (2009)

Gedurende 13 jaar speelde Tino in UDI 1 waarna hij speler/leider werd van oud-UDI waarin hij nog 20 jaar actief was. Inmiddels is Tino al weer vele jaren medewerker binnen de vereniging in functies als leider, trainer, verzorger en assistent-scheidsrechter bij zowel de jeugd als de senioren/dames. Bovendien zet hij zich in voor de Kidsclub van UDI.

A. Claassen (2016)

Ad kwam in 2002 bij de vereniging waar hij begon als scheidsrechter en ook al snel zeer actief was in de groep vrijwilligers die het onderhoud van de accommodatie uitvoert. Als contactpersoon tussen de groep vrijwilligers en het bestuurslid accommodatie regelt hij de verdeling van de taken en is daarmee een zeer belangrijke schakel in het werk wat door deze groep wordt verzet op de maandag en vrijdag en uiteraard in de zomermaanden.

L. Dekkers (2003)

Ondanks de vele functies welke Bert bekleed heeft binnen de vereniging is hij vooral bekend om zijn rol als secretaris van de jeugdafdeling. Als iemand iets wil weten over de voorbije 40 jaar binnen de vereniging is Bert met zijn eigen archief dikwijls een handige vraagbaak.

Co Doeleman (2012)

Co begon veertig jaar geleden als jeugdleider en was vele jaren leider en trainer bij diverse teams. Bovendien is hij al geruime tijd een van de drijvende krachten achter het G-voetbal binnen UDI. HIj  De laatste jaren is hij bovendien ook zeer actief in de materiaal- en onderhoudsgroep van de vereniging.

Carla Doeleman (2015)

Carla stopte na tien jaar actief te zijn geweest als voetbalster enkele jaren maar keerde veertien jaar geleden terug als leidster binnen de G-afdeling. Inmiddels is ze al elf jaar groepsleidster van deze groep en heeft ook nog een tijd het groepsleiderschap van de meisjesafdeling vervuld. De wijze waarop ze leiding geeft binnen de G-groep en ervoor zorgt dat spelers zowel binnen als buiten het veld zich kunnen ontwikkelen is een voorbeeld voor velen. Ook de voortrekkersrol bij de deelname van de G-voetballers van UDI aan de Special Olympics World Games in Los Angeles is door eenieder als bijzonder positief ervaren.

J. van Duijnhoven (2000)

Hoewel Jos ook vele jaren actief is geweest als leider bij jeugd en senioren kennen de meeste mensen hem vooral in verband met zijn activiteiten voor het innen van de contributies binnen de vereniging. Jos is hiervoor inmiddels al sinds 1973 actief.

M. van Geelkerken (2009)

Maarten is inmiddels al 25 jaar actief als trainer/leider binnen de jeugdafdeling; eerst bij de C-junioren en nu al weer vele jaren als trainer bij de G-afdeling.

H. van Gogh (1995)

Hoewel Harrie "slechts" zes jaar voorzitter is geweest van de vereniging is onder zijn leiding toch veel gebeurd om de vereniging in moeilijke jaren op de been te houden.

J. de Groot (2009)

Maar liefst vijftig jaar heeft Jos actief gevoetbald bij UDI'19 en daarnaast is hij al zestig jaar lid. Al geruime tijd is hij actief als vrijwilliger bij de onderhoudsploeg waarbij hij de zorg heeft voor de accommodatie en het hoofdveld in het bijzonder.

Mevr. Th. v.d. Heijden (1998)

In 1973 staat Thea mede aan de wieg van de start van het damesvoetbal binnen de vereniging. Na 25 jaar actief te zijn geweest stopt zij als actief speelster maar nog regelmatig mogen we haar verwelkomen bij wedstrijden op ons sportpark waarbij de aandacht niet alleen uitgaat naar het eerste team maar ook andere teams bekeken worden.

H. Janssen (1996)

Harrie heeft zes jaar lang deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur en was daarbij de verantwoordelijke voor materialen en gebouwen. Voor velen staat Harrie dan ook synoniem met de vele bouwactiviteiten welke de laatste decennia binnen de vereniging zijn uitgevoerd. Ook na zijn aftreden als lid van het Algemeen Bestuur bleef hij betrokken bij alle nieuw- en verbouwactiviteiten van de vereniging.

P. Jurjus (2013)

Piet is lid sinds 1990 maar was voordien ook al geruime tijd actief bij de club. Begonnen als leider bij de F-jes en toen ook jaren actief medewerker bij de E- en F-kampen. Daarnaast verzorgt hij inmiddels al meer dan 20 jaar al het interne drukwerk (voormalige UDI-blaadje en nu nog altijd clubblad "De Voorzet"). Bovendien is Piet al meer dan 10 jaar vaste medewerker bij de KNVB voetbaldagen.

F. Mikkers (2007)

Frans is een man welke bijna dertig jaar deel uit heeft gemaakt van het jeugdbestuur van de vereniging. Naast groepsleider was Frans ook actief in de kampstaf van de NKS-kampen en later mede-organisator van de eigen jeugdkampen van de vereniging. Ook heeft hij vele jaren meegedraaid in de zaterdagdienst voor de jeugdwedstrijden. De laatste tien jaar voor zijn aftreden in 2007 was hij verantwoordelijk voor het jeugdbudget in de functie van penningmeester/budgethouder van de jeugdafdeling.

R. Peters (2013)

Rien begon in 1979 als verzorger bij het eerste elftal en nam in 2013 na 34 jaren onafgebroken deze taak uitgevoerd te hebben afscheid. Hij maakte vele trainers en leiders mee en uiteraard vele kampioenschappen van het vaandelteam.

R. Raymakers (2006)

Ronny begon als A-junior aan het jeugdleiderschap en was in totaal negen seizoenen actief bij de C-junioren en later nog een aantal jaren bij de meisjesgroep. Als opvolger van Ton van Vuuren wist Ronny vanaf 1994 gedurende een periode van twaalf jaar de organisatie van de wedstrijden en toernooien binnen de jeugdafdeling in goede banen te leiden. Ook de organisatie van de weekendkampen deed ruim vijftien jaar een beroep op zijn medewerking. Daarnaast is hij actief in de PR-groep.

B. Schiltmans (2001)

Bennie begon zijn carriere in 1969 bij UDI'19 als vlagger van jeugd- en damesteams. Vanaf 1976 is Bennie bijna 25 actief geweest als verantwoordelijke voor de uitgifte van materialen op trainingen en wedstrijddagen. Vele jaren van die periode deed hij dat samen met Tom Nieuwboer.

A. Tiebosch (2002)

Ad is vijftien jaar lang actief geweest als bestuurslid PR-zaken. Hoewel Ad inmiddels een stapje terug heeft gedaan is hij nog altijd verantwoordelijk voor veel publicaties van de vereniging zowel intern als extern. Vele nieuwe technieken en ontwikkelingen (zoals teletekst en de website) zijn mede door zijn inspanningen binnen de vereniging gerealiseerd.

M. Timmers (1994)

Al bijna vijfentwintig jaar is Tinie actief als wedstrijdsecretaris van de seniorenafdeling. Bovendien is hij zelfs al bijna dertig jaar verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging. Sinds vorig seizoen neemt hij ook de taak als wedstrijdsecretaris van de jeugdafdeling waar. Naast deze taken verleent Tinie hand- en spandiensten voor vele andere zaken binnen de vereniging.

A. Verhoeven (1959)

Nol Verhoeven is ruim 50 jaar actief geweest in de onderhoudsgroep van het sportpark. Daarnaast is Nol nog altijd een fanatiek supporter van het eerste team en bij vrijwel elke thuiswedstrijd aanwezig.

J. Verstegen (2012)

Jan keerde in 1972 terug bij UDI'19 en begon als leider van de jeugd waarna hij later overstapte naar de senioren. In totaal is hij 40 jaar onafgebroken actief geweest als leider binnen de vereniging.

A. van Vuuren (1994)

Ton begon als twintiger als wedstrijdsecretaris van de jeugdafdeling en heeft die taak 19 jaar verricht. In 1994 is hij overgestapt naar de KNVB waar hij inmiddels binnen het district Zuid II een belangrijke rol speelt in de organisatie van het jeugdvoetbal in het algemeen en onze regio's in het bijzonder.

K. van der Wijst (2014)

Kees was aanvankelijk vooral bekend als spits van UDI 1 maar hield zich vervolgens als vrijwilliger bezig met de jeugd. Naast leider bij de NKS sportkampen is Kees ook lange tijd groepsleider bij de F-pupillen geweest. Daarnaast is Kees al lange tijd actief in de PR-commissie en de jubileumcommissie. Tenslotte is Kees een van initiators geweest van de start van het veteranenvoetbal waar hij zelf nog regelmatig de voetbalschoenen aantrekt.

Ere-voorzitters welke ons helaas ontvallen zijn:

-

Ere-leden welke ons helaas ontvallen zijn:

J. v.d. Burgt (1945)

Jan maakte in de periode van 1932 t/m 1945 deel uit van het Algemeen Bestuur als penningsmeester. In de midden jaren zestig kwam hij nog even terug in het bestuur als verantwoordelijke voor PR-zaken en later ook materiaalbeheer. Vanaf 1971 was Jan gedurende tien seizoenen verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het clubhuisbeheer waar hij zelf vele uren achter de bar heeft doorgebracht om eenieder van de gewenste versnaperingen te voorzien.

Th. Hoogaars (1945)

Theo maakte vanaf 1932 t/m 1945 deel uit van het Algemeen Bestuur. Eind jaren zestig begin jaren zeventig is hij verder nog een jaar of acht actief geweest bij de organisatie van de wekelijkse kaart- en kienavonden.

J. Kempkens (1945)

Jan was in de periode van 1932 t/m 1945 lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging.

H. van Dijk (2004) † 18-10-2005

Henk was zestig jaar lid van de vereniging en is is al die jaren actief geweest als algemeen medewerker om het clubhuis, de velden en de rest van de accommodatie netjes in orde te houden. Samen met zijn vrouw en zoon waren zij vele jaren als supporter te vinden langs de lijn bij de selectieteams van zowel de jeugd als de senioren waarbij het niet uitmaakte in welke hoek van Nederland er gespeeld werd. Werd eerder in 1994 benoemd tot lid van verdienste.

G. v.d. Wetering (2004) † 22-11-2014

Al meer dan vijftig jaar is Gerrit actief in de loterij voor de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ook nu nog is hij bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal in touw voor de verkoop van lootjes voor de bal of andere prijzen. Daarnaast is Gerrit actief geweest bij vele nevenactiviteiten welke binnen de vereniging worden gehouden en handjes noodzakelijk zijn. Werd eerder al in 1994 benoemd tot lid van verdienste.

T. Nieuwboer (1990) † 19-05-2015

Tom heeft vanaf begin zeventiger jaren een aantal jaren deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur. Het meest bekend is hij echter van de jarenlange verantwoordelijkheid voor de materiaaluitgifte op trainings- en wedstrijddagen. Tom bereikte de mooie leeftijd van 98 jaar, was 57 jaar lid van onze vereniging en was tot in de laatste jaren nog regelmatig op de UDI-velden te vinden.

Leden van verdiensten welke ons helaas ontvallen zijn:

W. van Hooft (1997) † 13-02-2000

Wim is met zijn familie vanaf begin van de jaren zeventig bijna vijftien actief geweest voor de verspreiding van het weeknieuws en het clubblad. Vanaf het midden van de jaren zeventig tot aan zijn overlijden in 2000 was hij actief als algemeen medewerker in de onderhoudsgroep van de vereniging waarbij hij veel klusjes heeft gedaan. Ook was Wim tien jaar medeorganisator van de wekelijkse kaart- en kienavonden in het clubhuis.

J. de Kleijn (1959) † 12-08-2008

Vanaf 1942 was Jan lid van de vereniging. Jan staat met name bij de oudere ons bekend als een begenadigd voetballer, jarenlang was hij de snelle rechtsbuiten in het vaandelteam. Nadat hij in de jaren 60 enkele jaren leider en trainer was bij de jeugdafdeling begon Jan in 1976 met de activiteiten waarom hij het meest bekend werd binnen de vereniging. Vele decennia (tot 2000) was Jan de Kleijn verantwoordelijk voor de perfecte belijning van de wedstrijdvelden op ons sportpark.

P. van Lankvelt (2013) † 01-01-2016

Piet was al heel lang betrokken bij de uitgifte van materialen op trainingsavonden en wedstrijddagen. Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal was hij op het sportpark te vinden om lootjes voor de wedstrijdbal te verkopen. Daarnaast heeft Piet nog verschillende andere werkzaamheden voor de club verricht.

rksv UDI'19/Beter Bed © 2017
Deze site is ontwikkeld door ID and more in samenwerking met Actv8
Twitter | Facebook | RSS | Sitemap | Disclaimer

Bezoekadres
Parklaan 4
5404 NH Uden
Plan uw route

Postadres
Postbus 719
5400 AS Uden
algemeen@udi19.nl

Sitemap

rksv UDI'19/Beter Bed

Bezoekadres: Parklaan 4, 5404 NH Uden
Postadres: Postbus 719, 5400 AS Uden